Manuali i përdorimit

Shkarkoni manualin për pajisjen tuaj Electrolux për ta pasur pranë pajisjeve. Përdorni Guidën tonë për ndreqjen e problemeve nëse keni ndonjë problem me pajisjen tuaj. Në dyqanin tonë në internet mund të gjeni pjesë këmbimi dhe aksesorë për pajisjen tuaj.

Kërko

Si mund ta gjej numrin e kodi i modelit / numri i produktit (PNC)?

Si mund ta gjej numrin e kodi i modelit / numri i produktit (PNC)?

1. Kodi i modelit 

2. Numri i produktit (PNC) 

3. Kodi ML

4. Numri serial

Ke nevojë për ndihmë?

Sigurohu të heqësh çdo karakter jo-alfanumerik ose hapësirat e panevojshme (si @#$*;”’,.?) Mos përfshi emrin e markës ose “PNC” në kërkim, p.sh. ELXPNC914520402