Rendiment pa mundim

PowerForce
PowerForce vjen me rendiment të lartë si në qilima, ashtu edhe në sipërfaqe të forta.
PowerForce
  • floorcare-dust-filter-icon-blue
  • floorcare-360-motion-icon-blue
  • floorcare-floor-type-icon-blue
Filtrim i lartë i grimcave të pluhurit.
Shiko të gjitha PowerForce
PowerForce
PowerForce vjen me rendiment të lartë si në qilima, ashtu edhe në sipërfaqe të forta.
Shiko të gjitha PowerForce
PowerForce
  • floorcare-dust-filter-icon-blue
  • floorcare-360-motion-icon-blue
  • floorcare-floor-type-icon-blue
Filtrim i lartë i grimcave të pluhurit.