Furrat

900 SteamPro®
Shtyni kufijtë e së mundurës në shtëpi. Furra SteamPro është një furrë cilësore, me një gamë të plotë programesh me avull dhe funksion novator gatimi me vakum.
900 SteamPro®
  • ovens-steam-cleaning-icon-blue
  • ovens-food-sensor-icon-blue
  • ovens-full-steam-icon-blue
  • ovens-steamifyicon-blue
  • ovens-sous-vide-icon-blue
Një program intuitiv furre që ju rikujton kur ka nevojë të pastrohet – në vijim përdor avullin për ta bërë të shkëlqejë sërish.
900 SteamPro®
900 SteamPro®
Shtyni kufijtë e së mundurës në shtëpi. Furra SteamPro është një furrë cilësore, me një gamë të plotë programesh me avull dhe funksion novator gatimi me vakum.
900 SteamPro®
900 SteamPro®
  • ovens-steam-cleaning-icon-blue
  • ovens-food-sensor-icon-blue
  • ovens-full-steam-icon-blue
  • ovens-steamifyicon-blue
  • ovens-sous-vide-icon-blue
Një program intuitiv furre që ju rikujton kur ka nevojë të pastrohet – në vijim përdor avullin për ta bërë të shkëlqejë sërish.