Tharëse me pompë nxehtësie PerfectCare

900 CycloneCare - 3DSense
Sistemi CycloneCare me teknologjinë 3D Sense ka sensorë unikë që skanojnë thellë në pëlhura dhe rregullojnë vetiu cilësimet e tij për rezultate të përkryera të barabarta.
900 CycloneCare - 3DSense
  • wm-sensicare-icon-blue
  • td-gentle-care-icon-blue
  • wm-connectivity-icon-blue
  • wd-delicatecare-icon-blue
  • td-cyclonecare-icon-blue
SensiCare - Sensorët matin lagështinë dhe rregullojnë kohën e tharjes në përputhje me rrethanat.
900 CycloneCare - 3DSense
900 CycloneCare - 3DSense
Sistemi CycloneCare me teknologjinë 3D Sense ka sensorë unikë që skanojnë thellë në pëlhura dhe rregullojnë vetiu cilësimet e tij për rezultate të përkryera të barabarta.
900 CycloneCare - 3DSense
900 CycloneCare - 3DSense
  • wm-sensicare-icon-blue
  • td-gentle-care-icon-blue
  • wm-connectivity-icon-blue
  • wd-delicatecare-icon-blue
  • td-cyclonecare-icon-blue
SensiCare - Sensorët matin lagështinë dhe rregullojnë kohën e tharjes në përputhje me rrethanat.