Tharëset me kondensim

Tharëset tona efikase me kondensim e përshtasin ciklin e tyre të tharjes në bazë të ngarkesës. Duke mbrojtur kështu rrobat tuaja nga mbitharja dhe duke kursyer në kostot e energjisë, cikël pas cikli.