Lidhni pajisjen

Udhëzuesi i shpejtë i aplikacionit My Electrolux Care për përdorimin e lidhshmërisë

 • Step 1

  1. Nisni aplikacionin My Electrolux Care. Zgjidhni vendin dhe gjuhën. Krijoni një llogari. Hapni skedën Appliances. Skeda Appliances ndodhet në menynë e sipërme (Android), ose në menynë e poshtme (iOS).

 • Step 2

  2. Trokitni tek ikona + për të shtuar një produkt.

 • Step 3

  3. Zgjidhni llojin e produktit për ta lidhur.

 • Step 4

  4. Sigurohuni që të keni gati emrin dhe alëkalimin e rrjetit të shtëpisë.

 • Step 5

  5. Ndizni WiFi në pajisje. Për të aktivizuar Wi-Fi në pajisje: Kontrolloni seksionin e konfi gurimit të lidhshmërisë së WiFi në manualin e përdorimit

 • Choose phone

  Udhëzuesi i nisjes është i përgjithshëm, por disa hapa aplikohen vetëm për: Apple iOS, Android OS. 

 • Step 6a

  6a. Lidhuni me WiFi e pajisjes. Shtypni butonin Home për të mbyllur aplikacionin.

 • Step 6b

  6b. Shkoni te Settings në iOS dhe hapni WiFi. Lidhuni me rrjetin AJ_* Dhe kthehuni tek aplikacioni My Electrolux Care

 • Step 7

  7. Aplikacioni lidhet me pajisjen.

 • Step 8

  8. Zgjidhni rrjetin me të cilin dëshironi që të lidhet pajisja, dhe vendosni alëkalimin.

 • Step 9

  9. Pasi të jetë konfi guruar rrjeti, mund ta emërtoni pajisjen.

 • Urime, tani jeni lidhur dhe mund të fi lloni të përdorni aplikacionin My Electrolux Care me pajisjen tuaj!

Një bluzë e butë mëndafshi me ndjesi sensacionale. Me aplikacionin e lidhur My Electrolux Care, gjithçka merr kujdesin e duhur. Thjesht lidheni aplikacionin me pajisjen për t’u kujdesur lehtë në mënyrë më inteligjente dhe më të shpejtë. Me një trokitje, eksperti Care Advisor sugjeron programin më të mirë për rrobat tuaja ndërsa teknologjia jonë inovative pastron edhe të leshtat, rrobat për aktivitete në natyrë, të mëndafshtat, delikatet dhe ato që lahen vetëm me dorë. Edhe më mirë, nuk është nevoja të lexoni etiketat, sepse kjo është puna jonë.