Electrolux lavastoviljet e linjës slim

Lavastoviljet e linjës slim (45 cm)

Pajisja mund të jetë e vogël si madhësi, por e madhe kur bëhet fjalë për kapacitet! Lavastoviljet tona efikase në energji të linjës smart ju japin rezultate të pastra çdo herë.