Blast Chiller 900 Ftohës ushqimesh KBB5X

Just-prepared flavour from chilled or frozen

Our professional-quality BlastChiller preserves the aromas, flavours and nutritional values of freshly-cooked food. Whether you’re chilling food for a week or freezing for six months, experience delicious results. So can enjoy pre-prepared meals whenever you want them.

Ingredients preserved for longer, naturally

Preserve the just-picked freshness of your ingredients with our BlastChiller. The fast drop in temperature prevents large ice crystals forming, which protects food at a cellular level. Taste, texture, vitamins and minerals are all preserved, so your dishes stay delicious.

Chill with confidence straight after cooking

The BlastChiller cools immediately, chilling even hot food, fast. And because it happens so quickly, bacteria doesn't have time to form and nutrients are locked in. It’s the safest, and most delicious way to store food.

Your wine, chilled for celebrations

Whether it’s a celebratory bottle of sparkling or your favourite Friday night white, you can enjoy cold wine every time, thanks to our BlastChiller. In just 20 minutes, your bottles are cooled from room temperature. So, whatever and whenever you pour, every sip is perfect.

Electrolux - Ftohës ushqimesh - KBB5X

Your desserts, chilled and ready to serve

Preparing desserts is effortless with our BlastChiller. Whether you're cooling each layer quickly to create a tiered ice-cream cake, or simply need sorbet frozen in time for guests, everything is always chilled to the right temperature.

Specifikimet teknike

Specifikimet kyçe
  • Product Type: Blast Chiller
  • Voltazhi: 220-240
  • Kodi i numrit të produktit (PNC): 947 727 360
  • EAN: 7332543665594
Specifikimi
Të tjera
  • Numri i produktit (PNC) : 947 727 360
  • Product Type: Blast Chiller
  • Voltazhi: 220-240
  • Kodi i numrit të produktit (PNC): 947 727 360
  • EAN: 7332543665594

Mbështetja

Keni një problem?

Lexoni artikujt ndihmës dhe merrni ndihmë në faqen e Suportit për t'u informuar dhe drejtuar shpejt.

Garancia

Urime për blerjen e pajisjes Electrolux.

Kontakto

Na kontakto për të rezervuar një shërbim ose për të marrë një përgjigje për çdo pyetje tjetër që mund të kesh. Ne jemi të disponueshëm në telefon dhe email.

Thjeshtoni pronësinë tuaj

Regjistroni pajisjen tuaj Electrolux dhe ruani të dhënat tuaja për të pasur akses të lehtë në manuale, blerje dhe informacion, garanci dhe rezervimet e shërbimit - nëse do të keni nevojë ndonjëherë për to. Mësoni se si të bëni më shumë me pajisjen tuaj duke u regjistruar sipas udhëzimeve tona nisur direkt në inbox-in tuaj.

Regjistroni pajisjen tuaj